هیراد پلاست
جمعه , ۸ بهمن ۱۴۰۰
خانه / لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی

لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی

لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی ناصر

کد نام محصول قیمت واحد (ریال) تعداد در بسته
۴۱۷ چهارپایه تاشو گلدیس ۳ ۴۶۰۰۰۰ ۶ عدد
۵۱۵ چهارپایه تاشو ۱، ۱۸ سانتیمتر ۱۸۰۰۰۰ ۱۲ عدد
۵۱۶ چهارپایه تاشو ۲، ۲۲ سانتیمتر ۳۴۰۰۰۰ ۶ عدد
۵۱۷ چهارپایه تاشو ۳، ۳۹ سانتیمتر ۴۷۰۰۰۰ ۶ عدد
۵۱۸ چهارپایه تاشو ۴، ۴۸ سانتیمتر ۵۵۰۰۰۰ ۴ عدد
۶۱۶ چهارپایه تاشو فضایی ۲، ۲۹ سانتیمتر ۳۰۰۰۰۰ ۶ عدد
۶۱۷ چهارپایه تاشو فضایی ۳، ۴۰ سانتیمتر ۴۴۰۰۰۰ ۴ عدد
۶۶۲ چهارپایه پشتی دار پایه فلزی کوتاه ۲۵ سانتیمتر ۳۷۰۰۰۰ ۳ عدد
۶۶۳ چهارپایه پشتی دار پایه فلزی متوسط ۴۳ سانتیمتر ۴۱۰۰۰۰ ۳ عدد
۶۶۴ چهارپایه پشتی دار پایه فلزی بلند ۶۰ سانتیمتر ۴۲۰۰۰۰ ۳ عدد
۷۱۷ چهارپایه کنگره بلند ۴۶ سانتیمتر ۴۷۰۰۰۰ ۶ عدد
۷۶۲ چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی کوتاه ۲۵ سانتیمتر ۳۷۰۰۰۰ ۳ عدد
۷۶۳ چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی متوسط ۴۳ سانتیمتر ۴۱۰۰۰۰ ۳ عدد
۷۶۴ چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی بلند ۶۰ سانتیمتر ۴۷۰۰۰۰ ۳ عدد
۸۱۷ چهارپایه حصیری بلند ۴۸ سانتیمتر ۳۱۰۰۰۰ ۶ عدد
۸۱۸ چهارپایه هشت ضلعی بلند ۴۶ سانتیمتر ۲۴۰۰۰۰ ۶ عدد
۸۱۹ چهارپایه حصیری کوتاه ۲۸ سانتیمتر ۲۴۰۰۰۰ ۱۲ عدد
۸۳۶ چهارپایه حصیری کوتاه ۲۵ سانتیمتر ۲۰۰۰۰۰ ۱۲ عدد
۸۳۸ چهارپایه حصیری بلند ۴۴ سانتیمتر ۲۴۰۰۰۰ ۶ عدد
۸۶۱ چهارپایه حصیری متوسط پا فیلی ۳۶ سانتیمتر ۲۴۰۰۰۰ ۶ عدد
۸۶۲ چهارپایه پایه فلزی کوتاه ۲۵ سانتیمتر ۳۷۰۰۰۰ ۳ عدد
۸۶۳ چهارپایه پایه فلزی متوسط ۴۳ سانتیمتر ۴۱۰۰۰۰ ۳ عدد
۸۶۴ چهارپایه پایه فلزی بلند ۶۰ سانتیمتر ۴۷۰۰۰۰ ۳ عدد
۸۶۵ چهارپایه کوتاه حصیر بافت ۲۲ سانتیمتر ۲۰۰۰۰۰ ۱۲ عدد
۸۶۷ چهارپایه بلند حصیر بافت ۴۵ سانتیمتر ۳۳۰۰۰۰ ۶ عدد
۹۱۷ چهارپایه دو رنگ بلند ۴۷ سانتیمتر ۳۳۰۰۰۰ ۶ عدد
۹۱۸ چهارپایه دو رنگ بلند ۴۵ سانتیمتر ۲۷۰۰۰۰ ۶ عدد
۹۱۹ چهارپایه دو رنگ کوتاه ۲۷ سانتیمتر ۲۱۰۰۰۰ ۱۲ عدد
۹۶۲ چهارپایه پایه فلزی گرد کوتاه ۲۶ سانتیمتر ۳۲۰۰۰۰ ۳ عدد
۹۶۳ چهارپایه پایه فلزی گرد متوسط ۴۲ سانتیمتر ۳۵۰۰۰۰ ۳ عدد
۹۶۴ چهارپایه پایه فلزی گرد بلند ۶۰ سانتیمتر ۳۹۰۰۰۰ ۳ عدد
۱۰۱۷ چهارپایه حصیری بلند ۴۷ سانتیمتر ۳۷۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۱۱۷ چهارپایه بلند ۴۷ سانتیمتر ۳۳۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۲۱۱ چهارپایه پشتی دار ۱، ۳۴ سانتیمتر ۹۰۰۰۰ ۱۲ عدد
۱۲۱۲ چهارپایه پشتی دار ۲، ۴۷ سانتیمتر ۲۱۰۰۰۰ ۱۲ عدد
۱۲۱۳ چهارپایه پشتی دار ۳، ۶۸ سانتیمتر ۳۳۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۲۱۴ چهارپایه پشتی دار ۴ ۴۸۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۲۱۷ چهارپایه حصیری بلند ۵۰ سانتیمتر ۳۳۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۳۱۷ چهارپایه بلند گلدیس ۴۸ سانتیمتر ۳۵۵۰۰۰ ۶ عدد
۱۴۱۷ چهارپایه دو رنگ بلند سوپر ۶۸ سانتیمتر ۵۲۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۴۱۸ چهارپایه دو رنگ بلند سوپر ۶۸ سانتیمتر ۵۲۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۶۱۷ چهارپایه دو پله بلند ۶۶ سانتیمتر ۸۸۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۶۱۸ چهارپایه دو پله بلند سوپر ۹۰ سانتیمتر ۱۱۸۰۰۰۰ ۳ عدد
۱۷۱۷ چهارپایه حصیری بلند سوپر ۷۱ سانتیمتر ۶۶۰۰۰۰ ۶ عدد
۹۵۰ توالت فرنگی پایه فلزی ۷۵۰۰۰۰ ۳ عدد
  • جدول معرفی شده در این بخش مربوط به لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی تولید کارخانه ناصر پلاستیک است.
  • اعتبار لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی موجود از بهمن ماه ۹۸ تا اطلاع ثانوی می باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشخصات صندلی های موجود با همکاران ما در واحد فروش در تماس باشید: ۰۹۱۲۰۷۸۳۴۷۶
هیراد پلاست